TJ SOKOL LIESEK

Vznik organizovanej telesnej výchovy

Po 2. svetovej vojne, keď dochádzalo k sociálnemu preskupovaniu obyvateľstva, aj na dedine sa vyčleňovala medzi mládežou vrstva inteligencie a robotníkov, ktorí mali záujem o šport.

Prvé športové podujatia organizovali učitelia, financi a študenti na starom školskom dvore koncom roku 1947. Tu hrávali v nedeľné odpoludnia volejbal. Postupne záujemccov a športovanie pribúdalo, takže koncom roku 1948 bola založená Jednotná telovýchov á organizácia Sokol Liesek. Prvým predsedom TJ SOKOL bol Tomáš Šprla, tajomníkom Karol Oriešek a členmi výboru Jozef Garbiar, Ján Florek, Adolf Zajonc, Tomáš Kabáč, Eduard Dinda, Ján Kovalčin.

TJ SOKOL požiadala 31. marca 1949 výbor spolku bývalých urbarialistov o pridelenie pozemku pre futbalové ihrisko. Tento sa uzniesol prideliť  TJ Sokol v Liesku pozemok Bliechy do nájmu za 500 korún ročne. Valné zhromaždenie urbarialistov 21. 2. 1951 upravilo nájomný poplatok na 100 korún ročne. Keďže na tomto pozemku sa močil ľan, bolo potrebné pridelený pozemok upraviť, vyrovnať a zasypať množstvo jám. Všetko sa robilo ručne lopatami a krompáčmi. Zarovnávalo sa aj pomocou železnej koľjnice, ktorú ťahali kone. Ihrisko vymerali a stavebný dozor robil Anatič a Ivan Janoviak. Karol Oriešek bol dušou a organizátorom všetkých prác. Na výstavbe ihriska sa podieľali: Tomáš Šprla, Eduard Dinda, Tomáš Kabáč, Ján Štober, Viktor Koleják, Martin Koleják, Ľudovít Koleják, Viktor Garbiar, Jozef Bielik, Ján Bielik, Jozef Babinský, Jozef Kubás, Alojz Kubek, Jozef Marek, Jozef Šprlák-Puk, Viktor Hlina a ďalší. Aj keď väčšina prác bola urobená zdarma, potrebné peniaze sa získali zbierkou, keď prekvapujúco dobre prispeli aj občania nešportovci, takisto i MNV Liesek a ONV Trstená. Táto výstavba trvala 2 roky a skončila sa v roku 1950. Už v priebehu tohto roku sa tu hrávali prvé priateľské futbalové zápasy. Kmeňovú zostavu mužstva tvorili: Tomáš Šprla, Viktor Garbiar, Alojz Kubek, Jozef Bielik, Ján Bielik, Ján Štober, Jozef Marek, Viktor Hrkeľ, Viktor Koleják, Martin Lieskovský, Fudolf Gnida, Ján Vitek, Ľudovít Bella, Jozef Kužela, Anton Staseľ, Ján Bača, Viktor Sahúľ, Rudosl Javorek, Štefan Lepáček, Joef Babinský, Karol Oriešek. Prvý priateľský zápas proti Vitanovej vyhral Liesek 17:0. Ďalší prehral Liesek doma s Trstenou  1:2. Prvý súťažný zápas v ročníku 1951/52 prehral Liesek doma s Tvrdošínom  1:3, keď hráči nastúpili v jednotných dresoch, ale ako športová obuv im poslúžili trampky a cvičky. V začiatkoch sa futbalisti umiestňovali v spodnej časti tabuľky. Trénovali neorganizovane a sporadicky. Niekedy bol problém postaviť na zápas kompletné mužstvo. Taktiež doprava na zápasy vonku bola veľmi zložitá – peší, na bicykloch, vlakom a pod.

V rokoch 1950 až 1952 hrával Liesek okresnú súžaž v stolnom tenise s týmito hráčmi: Karol Oriešek, Ľudovít Koleják, Martin Koleják – Adamec, Ján Bača, Michal Karniš, Viera Gostíková, Angela Oriešková.

Koncom 50. rokov sa mužstvo futbalistov umiestňovalo v hornej polovici tabuľky a nakoniec podstúpilo do II. triedy oravskej súťaže, ktorú hrali v sezóne 1958/59. O tento úspech sa zaslúžili a v nasledujúcom desaťročí sa postupne vystriedali títo hráči: brankári – Ľudovít Bella, Martin Lieskovký, Bohuš Gazda, Martin Poláček, hráči – Matej Šprlák -Puk, Viktor Hrkeľ, Matej Hrkeľ, Jozef Bielik, Ján Bielik Martin Vrabček, Ján Hrkeľ, Ján Koleják, Marian Vanko, Jaroslav Garbiar, Vladimír Šprlák-Puk, Ján Kabáč, Štefan Sťahuliak, Viktor Garbiar, Jozef Marek, Viktor Kubás, Jozef Stroka, Rudolf Koleják, Ľudovít Koleják, Augustín Matejčák, Ján Korček, Karol Korček, Jozef Šopinec, Jozef Ulrich, Pavol Pavčo, Karol Škrabek, Ján Vrabček, Ján Uličný a ďalší.

Na prelome rokov 1958/59 sa začal v Liesku hrávať neorganizovane hokej na vybudovanom prírodnom ľade pri budove MNV. Hlavnú zásluhu na tom mali vtedajší tajomník MNV Ľudovít Koleják a Rudolf Koleják.

Po slabších výkonoch v prevej polovici 60. rokov sa futvalisti opäť zaktivizovali a až do sezóny 1974/75 hárvali III. Tredu Dolnokubínskeho okresu. Tu sa až do osudného zápasu na jar 1975, keď lieseckí hráči doma, inzultovali rozhodcu, umiestňovali v hornej polovici tabuľky. Tento incident prerušil na 3 roky futbalovú činnosť Liesečanov. V mužstve sa postupne objavili títo hráči: brankári – Vladimír Kabáč, Ján Miklúškk, Jozef Chovančák, František Marek, Jozef Zemančík, Anton Veselovský, Hráči – Matej Šprlák – Puk, Milan Šprla, Viktor Kubás, Vladimír Zaťko, Ľudovít Stas, Jozef Parec, Martin Vrabček, Ján Hrkeľ, Viktor Poláček, Ján Kabáč, Vladimír Bolek, Ján Chalupka, Ján Pačecha, Štefan Ťapaj, Stanislav Bobrovský Stanislav Bukový, Ján Jedinák, Rudolf Koleják, Marián Vanko, František Varga, Tomáš Motýľ, Anton Dreveňák, Milan Bartoš, Jozef Dubec, Jaroslav Garbiar, Ján Sirota, Štefan Koleják, Jozef Babinský, Jozef Kubás, Pavol Bútora a ďalší. V tomto období odohrali aj naši dorastenci dve súťažné sezóny.

Musíme spomenúť prácu učiteľov ZŠ so žiackymi hokejom od začiatku 60. rokov. Najprv Jozef Prišegem, potom Štefan Klimčík a nakoniec Marián Šorl, ktorý sa v roku 1978 prebojoval so žiakmi až na kvalifikačný turnaj v Liptovskom Mikuláši. Pod vedením Mariána Šorla dosiahli žiaci viac významných úspechov v branných pretekoch v rámci kraja ako aj v rámci Slovenska. Pavol Dreveňák sa stal v sezóne 1978/79 majstrom Slovenska v sokolovských pretekoch brannej zdatnosti.

V rokoch 1975 až 1977, keď futbal v obci stagnoval, sa za výdatnej pomoci JRD VF Liesek rekonštruovalo futbalové ihrisko, kompletne sa odvodnilo jeho okolie, vyklčovali sa kríky na hornej strane ihriska, postavili sa kovové bariéry okolo ihriska, ako aj železné futbalové bránky.

Z tých, čo sa podieľali na týchto prácach, spomenieme aspoň Jozefa Sťahuliaka, Vladimíra Zaťku, Jána Miklúška, Martina Vrabčeka, Jaroslava Garbiara, Františka Vargu, Jozefa Chovančáka a Milana Kučku.

V tom čase bol predsedom TJ vtedajší predseda JRD RsDr. Václav Schifferdecker. Aj v názve TJ nastala zmena, keď TJ Sokol Liesek sa zmenil mesačne 1 korunou na miestnu TJ. Táto finančnú podpora trvala až do roku 1990. V sezóne 1978/79 futbalisti opäť začali hrať v III. triede. V roku 1978, keď bol predsedom TJ predseda MNV Ján Kabáč, bol oplotený celý športový areál. Vo výbore TJ ďalej pracovali: Martin Vrabček, Jaroslav Garbiar, Augustín Matejčák, Štefan Klimčík, Matej Šprlák, Tomáš Motýľ, Vladimír Zaťko, Ľudovít Koleják, Vladimír Šprlák. Vtedy sa začalo tvoriť veľmi dobré mužstvo, ktoré v sezóne 1983/84 postúpilo do II. triedy. V tejto súťaži futbalisti účinkovali 2 sezóny. V tom období hrávali: Jozef Babinský, Jozef Kubás, Pavol Garbiar, Michal Garbiar, Peter Garbiar, Tomáš Motýľ, Marián Motýľ, Jozef Marmoľ, Pavol Kabáč, Jozef Gostík, Martin Vrabček, Ján Parec, Ján Kalis, Ján Vitek, Ján Petrák, Marián Koleják, Štefan Koleják, Marián Šprlák, Ján Šimek, Martin Kubášek, Vladimír Kabáč, Anton Šuhaj, Štefan Ondrík, Jozef Žulko.

V roku 1983 boli vybudované drevené šatne pri futbalovom ihrisku. Organizátorom tejto stavby bol Ing. Jozef Babinský. Materiál na výstavbu poskytli: Ján Huraj z Drevovýroby Turiec, Ľudovít Koleják z Jednoty a MNV Liesek. V sezóne 1979/80 žiaci pod vedením Mariána Šorla postúpili do krajskej súťaže, kde hrali s mužstvami z Turca a Liptova. Tu si počas nasledujúcich dvoch sezón počínali veľmi dobre, keď vždy skončili v strede tabuľky. To bol doteraz najväčší úspech lieseckého futbalu. Žiaľ z dôvodov finančných sme museli žiakov z tejto súťaže po 2 rokoch odhlásiť. Dorastenci dosiahli najväčší úspech v roku 1984 pod vedením Jaroslava Garbiara, Ľudovíta Kolejáka, Vladimíra Zaťku a Vladimíra Šprláka, keď vyhrali II. triedu skupinu juh s rekordným 12 – bodovým náskokom. Žiaľ už v roku 1986 boli títo dorastenci, pre nenastupovanie na zápasy, vylúčení zo súťaže. V druhej polovici 80. a v prvej polovici 90. rokov sa objavili v seniorskom mužstve ešte títo hráči: Jozef Margeťák, Štefan Jašurka, Ján Vrabček, Martin Vrabček, Jaroslav Garbiar, Daniel Lieskovský, Jozef Ondrík, Vladimír Zaťko, Robert Zaťko, Vladimír Marmoľ, Miroslav Šprlák, Jozef Štober, Jaroslav Pirožák, Ján Žulko, Jozef Dulka, Jozef Garek a ďalší.

Seniori po slabých výkonoch prestali hrať súťažne v roku 1988, aby znovu začali v roku 1992 a opäť po tretíkrát v histórii TJ  skončili v roku 1995. V roku 2000 sa opäť prihlásili  do súťaže ktorú hrali do 2005. Po ročnej prestávke znovu začali hrať , a hrajú až doteraz. Doterajší najväčší úspech mužom sa podaril v roku 2013, keď prvýkrát v histórii klubu postúpili do najvyššej okresnej súťaže kde hrajú doteraz. O postup sa zaslúžili títo hráči:

Žulko Štefan,Žulko Martin,Vavrek Martin,Vrabec Daniel,Kubolek Marián,Chovančák Jozef Kubolek Ján,Domin Matúš,Šprlák Jakub,Šuvada Ján,Matejčák Marek,Vavrek Vladimír Sťahulák Filip,Koleják Tomáš,Vrabec Ján, Chvančák Marek,Kysel Marek,Macák Matúš Rajčáni Andrej pod vedením Jána Repku a Jána Kuboleka.

V tomto roku sme mali aj najlepšieho strelca súťaže Jakuba Šprláka, ktorý rozvlnil sieť súperov 27 krát. Mužov od roku 2007 postupne viedli Kubolek Ján, Repka Ján, Bednár Marcel. Súčasným trénerom dospelých je Bajo Richard.

Dorastenci po dlhej prestávke začali hrávať od roku 2005 a hrajú až doteraz. Dorastencov postupne viedli Garbiar Juraj, Bobrovský Jozef, Javorek Miloš, Varga Jaroslav a Garbiar Juraj. Súčasným trénerom je Jendroľ Pavol. 

Najúspešnejší sú žiaci, ktorí od svojich začiatkov v roku 1979 hrajú nepretržite. Po odchode Mariána Šorla ich postupne viedli: Vladimír Zaťko, František Varga, Jaroslav Garbiar, Július Haramia, Eduard Kubás, Peter Garbiar, Vladimír Marmoľ a Miroslav Šprlák, Garbiar Juraj, Korbeľ Ján, Zaťko Martin, Javorek Miloš a Šináľ Vladimír. V roku 2019 sme prvýkrát prihlásili súťaže prípravku. Terajší tréneri žiakov sú Šprlák Jakub, Vrabček Peter a Kubolek Ján.

29. 12. 1991 na základe uznesenia výboru TJ sa zmenil názov TJ Družstevník Liesek na pôvodný TJ Sokol Liesek. V 80. a v 90. rokoch pracovali vo výrobe TJ: Augustín Matejčák, Jozef Babinský, Jozef Kubás, Martin Vrabček, Tomáš Motýľ, Jaroslav Pavol a Peter Garbiarovci, Augustín Šikyňa, František Varga, Martin Ševčík, Ľudovít Koleják, Matej Šprlák, Jozef Kubis, Július Haramia, Eduard Kubás, Jozef Jakubík, Jozef Margeťák, Ján Šuvada, Jozef Gostík, Ján Hmyzák, Miroslav Kubás, Miroslav Šprlák, Rudolf Gnida.

 

TJ doteraz viedli:

 

Rok                                     Predsedovia                                     Manažéri

1948-1954                          Tomáš Šprla                                      Karol Oriešek

1954-1956                          Tomáš Kabáč                                    Viktor Garbiar

 1956-1959                         Viktor Garbiar                                   Štefan Lepaček

 1959-1965                         Ján Žibek                                          Martin Vrabček

1965-1969                          Augustín Matejčák                           Martin Vrabček

1969-1974                          Viktor Garbiar                                   Martin Vrabček

1974-1977                          Václav Schifferdecker                     Martin Vrabče

1977-1979                          Ján Kabáč                                         Martin Vrabček

1979-1986                          Augustín Matejčák                           Jozef Kubás

1986-2006                          Jozef Babinský                                Jozef Kubás

2006-2010                         Juraj Garbiar                                     Miroslav Šprlák

2010-                                 Ján Kubolek                                      Miroslav Šprlák