ETICKÝ KODEX TRÉNERA
  • Pred deťmi nepoužívame vulgárne výrazy, deťom v žiadnom prípade nenadávame
  • Pred deťmi nefajčíme a nekonzumujeme alkoholické nápoje
  • Pre deti vytvárame športový aj morálny vzor, ako aj vhodné zázemie pre celkový rozvoj
  • Rešpektujeme individualitu jednotlivca
  • Deti napomíname individuálne, chválime skupinovo
  • Pri zápase deťom striktne nehovoríme, čo majú robiť (mikromanežment), dávame im priestor na vlastnú kreativitu, priestor na vlastné chyby
  • Prvoradým cieľom trénera nie je víťazstvo v zápase, ale dosiahnutý progres v herných činnostiach
  • Deti zaťažujeme primeranou fyzickou záťažou, rešpektujúc ich vek a schopnosti
  • Tréningy organizujeme prevažne hravou formou, čím sa snažíme udržiavať ich motiváciu a záujem o futbal

Publikované dňa 1.1.2022