2 % Z DANE

POSTUP AKO NA TO:

 

ZAMESTNANEC

1. Do 15.02.2024 je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne je potrebné požiadať zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

 

2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2% (musí to byť najmenej 3 eurá), ktoré môžete poukázať Nadácii Slovenského futbalového zväzu

 

3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3% (opäť minimálne 3 eurá)

 

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov

fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky aj s predvyplnenými údajmi Telovýchovná jednota Sokol Liesek

 

5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2024.

 

Adresu si môžete zistiť prostredníctvom linku  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost